Officiele onderzoeken van onze maisrassen

Het kweekwerk van farmsaat wordt uitgevoerd in Zuid Duitsland. Om de juiste rassen te selecteren laat farmsaat zijn beste rassen in Nederland onderzoeken bij WUR-Open Teelten. Dit met als doel te kijken of ze geschikt zijn voor de Nederlandse markt. De WUR-Open Teelten voert de werkzaamheden uit voor CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst). Wanneer rassen geschikt bevonden worden op basis van indexen, worden ze opgenomen op de Aanbevelende Rassenlijst.

Daarnaast neemt farmsaat  met enkele rassen deel aan het Platform Mais Onderzoek Nederland (PMO-NL). Dit onderzoek is vooral gericht op snijmais rassen die geschikt zijn voor Zuid Oost Nederland.

Voor België (Vlaanderen) laat farmsaat zijn rassen onderzoeken bij Varmabel/CIPF.

CSAR

Snijmais, Midden vroege en midden late rassen

Snijmais, zeer vroege en vroege rassen

Korrelmais en corn cob mix

PMO

Snijmaïs Zuidoost-Nederland Meer jaar onderzocht

Varmabel / CIPF

Korrelmaïs 2022
Plaatsen: Saint Géry, Sleidinge, Tongerlo en Wayaux

Korrelmaïs Variëteiten 3 jaar in proef
2020 – 2022

Korrelmaïs Nieuwe variëteiten 2022