Farmueller

Middenvroeg snijmais, CCM en biogas ras

RESULTATEN*

Resultaten FARMUELLER
  • Korrelmais Korrelmais
  • Biogas Biogas
  • Snijmais Snijmais

FARMUELLER Middenvroeg snijmais, CCM en biogas ras

S 250 | K 260

*Resultaten CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2021, zeer vroeg/vroeg en middenvroeg/middenlaat